top of page

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วไปของ

บริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด 

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วไปของ บริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด 

อัปเดตครั้งล่าสุด: 21 กรกฏาคม 2565 (B.E.)

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อ

 • ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด

 • ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โจมเจ้าพระยา และเว็บไซต์ที่บริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด เป็นเจ้าของ

 • บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะติดต่อ หรือได้รับการติดต่อจาก บริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด และ

 • บุคคลใด ๆ ที่ได้รับประกาศฉบับนี้ ตลอดจนบุคคลซึ่งประกาศอื่น ๆ ในศูนย์ความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้

 

เราเข้าใจว่าความเป็นส่วนตัวมีความสำคัญสำหรับคุณ เราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราจะให้รายละเอียดว่าเรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง และใช้วิธีการอย่างไรในการรวบรวม ตลอดจนอธิบายวิธีการที่เรานำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ วิธีการที่เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

 

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงแนวปฏิบัติทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในที่ที่กฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่นกำหนดให้เราประมวลผลข้อมูลในวิธีที่แตกต่างออกไป หรือกำหนดให้งดเว้นการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราก็จะปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเสมอ

 

บริษัท โจมเจ้าพระยา ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เมื่อเรากล่าวถึง "บริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา" บุคคลที่เรากล่าวถึงก็คือบริษัทดังกล่าวนั่นเอง

 

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลหรือส่วนของข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ทั้งทางตรง (เช่น ชื่อของคุณ) หรือทางอ้อม (เช่น หมายเลขประจำตัวที่ไม่ซ้ำใคร)

 

ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะอธิบายเรื่องต่อไปนี้

 

ผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือใคร

 

บริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด (37/8 หมู่ที่ 11 ซอยไอยรา 4/1 ถนนไอยรา ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120) จะเป็นผู้ที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

ข้อมูลการติดต่อ และบุคคลสำหรับติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

 


หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ, มีข้อสงสัยใด ๆ ในเรื่องประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการแจ้งข้อกังวล คุณสามารถดูรายละเอียดบุคคลสำหรับติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวได้ด้านล่างนี้

 

Contact details:

บริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด

37/8 หมู่ที่ 11 ซอยไอยรา 4/1 ถนนไอยรา ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทร +66 92 519 3939

 

Privacy contact:

Jome Chaophraya Company Limited

37/8 Moo 11 Aiyara 4/1, Aiyara Road, Khlong Song, Khlong Luang, Pathum Thani 12120

Tel: +66 92 519 3939

 

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวมได้แก่อะไรบ้าง

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมและประมวลผล ได้แก่

 • ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ชื่อนามสกุลของคุณ (รวมถึงคำนำหน้า หรือตำแหน่ง) นามแฝง เพศ อายุ หรือวันเดือนปีเกิด ตลอดจนภาษาที่คุณต้องการ

 • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถติดต่อคุณได้ เช่น อีเมลส่วนบุคคลหรืออีเมลของที่ทำงาน ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และโปรไฟล์ในแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์

 • ข้อมูลทางเทคนิค และกิจกรรมของเครือข่าย ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และ การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ แอป และระบบของเรา รวมถึงที่อยู่ IP, รหัสอุปกรณ์, รุ่นและเวอร์ชันของฮาร์ดแวร์, ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ, ระบบปฏิบัติการและตัวระบุออนไลน์อื่น ๆ, ประเภทของเบราว์เซอร์, ประวัติการเรียกดู, ประวัติการค้นหา, เวลาการเข้าถึง, หน้าที่เข้าไปดู, URL ที่คลิก, แบบฟอร์มที่ส่ง และสถานที่ตั้งทางกายภาพของคุณ

 • ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ รวมถึงชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี และรหัสธนาคาร (Sort Code)

 • การใช้งานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา (รวมถึงข้อคิดเห็น) ประวัติการซื้อและการกำหนดลักษณะของคุณ การที่คุณติดต่อกับเรา วิธีการที่คุณต้องการใช้สื่อสารกับเรา และบริการที่คุณอาจใช้งาน

 • ภาพและเสียง ได้แก่ ภาพถ่าย วิดีโอ และการบันทึกเสียงของคุณ

 

คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เมื่อเราขอข้อมูลดังกล่าวจากคุณ หากคุณประสงค์ที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อาจทำให้ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคุณเกิดข้อจำกัดได้ ตัวอย่างเช่น เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณตามที่คุณขอ

 

เราใช้วิธีการอย่างไรในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

รวบรวมข้อมูลโดยตรงจากคุณ เมื่อคุณทำสิ่งต่อไปนี้

 • ติดต่อกับตัวแทนฝ่ายขายคนใดคนหนึ่งของเรา

 • สร้างบัญชีและโปรไฟล์ในเว็บไซต์หรือแอป รายการใดรายการหนึ่งของเรา

 • ลงทะเบียนกับเราเพื่อใช้บริการการรับรองความถูกต้องของบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด

 • ใช้การลงชื่อเข้าระบบของบริษัทของคุณ หรือบริการการรับรองความถูกต้องของบุคคลภายนอกอื่น ๆ (เช่น หน้าเข้าสู่ระบบของ Microsoft และ Google) เพื่อเข้าถึงระบบของเรา

 • ใช้งานเว็บไซต์ และระบบของเรา

 • แบ่งปันหรือใช้โปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณเพื่อติดต่อบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด

 • ลงทะเบียนกับเราเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

 • ติดต่อเพื่อขอรับบริการสนับสนุน หรือแสดงข้อคิดเห็น

 • ตอบแบบสำรวจใด ๆ ที่คุณอาจเลือกที่จะเข้าร่วม

รวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ได้แก่

 • แหล่งข้อมูลที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้

 • คู่ค้าที่ทำการตลาดร่วมกัน

 • ผู้ขายที่ทำการตลาด

 • ตัวแทนจัดการกิจกรรม

 • แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และ

 • เมื่อคุณกล่าวถึงเราทางออนไลน์

หากคุณเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณมาที่เว็บไซต์หรือแอปของเรา คุณจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณให้แก่เรา ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ภาพถ่าย, รายชื่อ
ผู้ติดต่อในสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอนุญาตให้เราเข้าถึงเมื่อคุณเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณมาที่เว็บไซต์ของเรา

 

นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้แก่เรา และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมไว้ในระหว่างที่คุณมีความสัมพันธ์กับเรา

 

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่างในประกาศเกี่ยวกับความ
เป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ตามเหตุผลอันสมควรเพื่อจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคุณ

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณ

 • จัดหารางวัลให้แก่คุณ ในกรณีที่คุณเข้าร่วมการจับรางวัลหรือการแข่งขัน

 • จัดหาบริการทางออนไลน์ เช่น โอกาสในการจ้างงาน และผลประกอบการทางการเงิน

 • จัดการบัญชีของคุณในเว็บไซต์ของเรา

 • ระบุตัวตนของคุณ และรับรองความถูกต้องว่า คุณมีสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์ และระบบของเรา

 • ตอบกลับข้อสอบถามของคุณ และให้ข้อมูลแก่คุณเมื่อคุณขอข้อมูล หรือเมื่อเราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราอาจมีความน่าสนใจสำหรับคุณ หากเรามีความประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคุณ เราจะสอบถามความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น และคุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการให้ความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา

 • เชิญให้คุณแสดงข้อคิดเห็น เข้าร่วมในการวิจัย แบบสำรวจ หรือเข้าร่วมกิจกรรม

 • ปรับประสบการณ์ของคุณให้เป็นส่วนตัวขณะโต้ตอบกับบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด

 • รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่คุณแจ้งให้เราทราบ และ

 • ทำการวิเคราะห์ วิจัยตลาด และการแบ่งส่วน เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 •  

จัดการและปรับปรุงกระบวนการของเรา ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของเรา

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • จัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายและข้อมูลของเรา

 • จัดการบุคลากรของเราอย่างมีประสิทธิผล

 • ตอบกลับการที่คุณรายงานเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์รายการใดรายการหนึ่งของเรา และตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา

 • ทำการวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจสอบ และ การวิจัย เพื่อช่วยให้เราสามารถส่งมอบและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัล เนื้อหา และบริการของบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด

 • ตรวจสอบและวิเคราะห์แนวโน้ม การใช้งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อทำความเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการส่วนใดของเราได้รับความสนใจมากที่สุด และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้ดีขึ้น และ

 • จัดเตรียมและดำเนินการรายงานและการวิเคราะห์ด้านการจัดการ

 •  

ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์อื่น ๆ

 

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสิ่งต่อไปนี้

 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 • ตอบกลับคำขอจากหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

 • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา

 • ดำเนินการหรือปกป้องบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด จากการดำเนินคดีที่อาจเกิดขึ้น ถูกคุกคาม หรือเกิดขึ้นจริง

 • สืบสวนและดำเนินการกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายของผู้ใช้งาน

 • ปกป้องบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด ผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณ หรือของบุคคลอื่น

 • รับข้อมูลเชิงลึกและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งภายนอก เช่น Google, Facebook และ Twitter (และอื่น ๆ)

 • ให้บริการแก่คุณผ่านอุปกรณ์อัจฉริยะของคุณ หรือแอปบนมือถือของเรา และ

 • เมื่อเราจำหน่าย มอบหมาย หรือถ่ายโอนธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

 

เหตุใดเราจึงได้รับอนุญาตให้รวบรวมและใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของคุณ

 

เราสามารถรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

 • เพื่อทำตามขั้นตอนก่อนที่จะทำสัญญาหรือดำเนินการตามสัญญา

 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น

  • ข้อผูกพันในการตรวจสอบและรายงานการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลตามข้อ
   บังคับ รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และ

  • การปฏิบัติตามข้อผูกพันในการต่อต้านการทุจริตและสร้างความโปร่งใส

 • คุณได้ให้อนุญาตแก่เราโดยเฉพาะเมื่อการอนุญาตดังกล่าวเป็นข้อผูกพัน (ซึ่งกฎหมาย เรียกว่า "การให้ความยินยอม") คุณสามารถยกเลิกการให้ความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา โดยทั่วไปแล้ว เราจะต้องขอความยินยอมจากคุณในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

  • ใช้คุกกี้ในอุปกรณ์ของคุณ เพื่อค้นหาว่าคุณใชังานเว็บไซต์ของเราอย่างไร เพื่อให้เราสามารถปรับแต่งสิ่งที่คุณเห็น โดยปรับแต่งเนื้อหาและการแจ้งเตือนสำหรับสิ่งที่คุณสนใจ

  • ในบางสถานการณ์ที่คุณแบ่งปันข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตัวคุณเอง

  • ก่อนที่เราจะส่งข้อความสื่อสารการตลาดทางอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างให้กับคุณ และ

  • ในสถานการณ์อื่น ๆ ซึ่งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับการให้ความยินยอมของคุณ

 • เราต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อให้เราสามารถดำเนินธุรกิจได้สำเร็จ กรณีดังกล่าวรวมถึง

  • การส่งข้อมูลด้านการตลาดให้กับคุณโดยตรง (คุณจะมีสิทธิ์เลือกที่จะไม่รับข้อมูลการสื่อสารด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายได้เสมอ)

  • การดำเนินการตรวจสอบและสืบสวนภายในองค์กร และปฏิบัติตามนโยบายภายในองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้านการให้สินบน และผลประโยชน์ทับซ้อน

  • การจัดการระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของเรา

  • การวางแผนและการปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

  • การดำเนินการฝึกอบรมและรวบรวมข้อคิดเห็น เพื่อให้แน่ใจว่ามีการควบคุมคุณภาพ

  • การปกป้องสิทธิ์ ความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือทรัพย์สินของเรา และ/หรือของบริษัทในเครือของเรา ของคุณ หรือของคนอื่น ๆ

  • เพื่อให้บริการตามฟังก์ชันการทำงานที่เราจัดหาให้แก่คุณ ซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการเข้าถึงบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้ และจัดหาบริการสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ

  • การวิเคราะห์หรือพยากรณ์การกำหนดลักษณะของคุณ เพื่อระบุแนวโน้มโดยรวมในการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมทางธุรกิจของเรา

  • การมีปฏิสัมพันธ์กับคุณผ่านกระดานสนทนาสำหรับให้คำปรึกษาแบบดิจิทัลออนไลน์ และอนุญาตให้คุณส่งข้อความให้กับบุคคลอื่นหากคุณเลือกที่จะดำเนินการเช่นนั้น

  • การตอบสนองและการจัดการกับข้อสอบถามหรือคำขอของคุณ รวมถึงคำขอรับตัวอย่าง

  • การส่งข้อมูลการจัดการให้กับคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา

  • การดำเนินการธุรกรรมของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ และจัดหาบริการสำหรับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง และ

  • ติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

 • สำหรับการเริ่มต้น การดำเนินการ หรือการต่อสู้ในการเรียกร้องหรือการดำเนินคดีตามกฎหมาย

 • เพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่สำคัญของคุณหรือของบุคคลอื่น และ

 • เนื่องจากความจำเป็นเพื่อผลประโยชน์สำคัญของส่วนรวมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เราใช้วิธีการอย่างไรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

 • เราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่ถูกแบ่งปันหรือใช้โดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูข้อมูลดังกล่าว เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • เราเลือกสรรผู้ให้บริการที่เราจะทำงานด้วย และตรวจสอบว่าผู้ให้บริการดังกล่าวมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งาน เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า การที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเราไม่ได้เป็นไปอย่างปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยใช้รายละเอียดในหมวด ‘ข้อมูลการติดต่อ และบุคคลสำหรับติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ’

 

คุณมีสิทธิ์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

คุณมีสิทธิ์ซึ่งเราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ สิทธิ์ที่คุณมีจะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกฎหมายท้องถิ่นในเขตอำนาจศาลของคุณ และสิทธิ์บางอย่างจะได้รับการยกเว้น ดังนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ยกเลิกการที่คุณให้ความยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดโดยตรง

 • สอบถามเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงการได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วย

 • ขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่คุณคิดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

 • ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณ

 • คัดค้านไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • ขอให้เรานำข้อมูลที่คุณให้ไว้แก่เราไปถ่ายโอนจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กรหนึ่ง หรือเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวแก่คุณ และ

 • ร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ

​​

คุณสามารถค้นหาวิธีการติดต่อกับเรา เพื่อขอให้เราดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น โดยเข้าไปดูหมวด ‘ข้อมูลการติดต่อและบุคคลสำหรับการติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัว’

 

เราอาจต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามที่คุณขอ เพื่อปกป้องคุณ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น

 

ในกรณีที่เราปฏิบัติตามคำอนุญาตของคุณในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณได้ยกเลิกคำอนุญาตดังกล่าวในภายหลัง เราอาจไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมบางอย่างที่อธิบายไว้ใน ‘วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ’

 

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

 

ในบางเขตอำนาจศาล เราจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระยะเวลาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดทางกฎหมายที่ระบุไว้ของเขตอำนาจศาลที่คุณอยู่ ในขณะที่คุณแบ่งปันข้อมูลกับเรา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้เสมอ และในกรณีที่เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด มิฉะนั้นเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่เรามีความสัมพันธ์กับคุณ เพื่อตอบกลับหรือดำเนินการตามคำถามหรือคำขอจากคุณ หรือในกรณีที่เราได้ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ

 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลใดบ้าง

 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องทราบข้อมูลดังกล่าว และเป็นไปในขอบเขตเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ และในการจัดการความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคุณ

 

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด และบริษัทในเครือของเราที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลเพื่อการทำงานของตนเองเท่านั้น

 

นอกจากนี้เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น

 • ตัวแทนจัดกิจกรรม

 • ตัวแทนด้านการตลาด

 • บริษัทผู้จ้างงานและจัดหางาน

 • บริษัทผู้จัดหาสินค้าด้านเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ กระดานสนทนาดิจิทัล และแอปของเรา

 • บริษัทผู้ให้บริการสื่อซึ่งทำงานร่วมกับเรา

 • หน่วยงานกำกับดูแล ศาล รัฐบาล และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเทศหรือต่างประเทศ และ

 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ เช่น ผู้สอบบัญชี นักบัญชี และนักกฎหมาย

 

เราใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกันโดยใช้วิธีการอย่างไร

 

เว็บไซต์ของเราอาจใช้งานคุกกี้และเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน คุณสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ดังกล่าว หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ องค์ประกอบบางส่วนของเว็บไซต์ แอป และบริการของเราอาจไม่สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ จึงอาจส่งผลต่อประสบการณ์ในการใช้งานของคุณ

 

ตามขอบเขตที่กฎหมายในท้องถิ่นของคุณพิจารณาว่าข้อมูลที่คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นได้รวบรวมไว้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเภทเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ของคุณ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนและหลังจากเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลล็อกบันทึกเซิร์ฟเวอร์มาตรฐาน ที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (IP) ข้อมูลทางตำแหน่ง ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์มือถือ เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนมือถือของเราเพื่อให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันบนมือถือ บริการที่เรานำเสนอ และการโฆษณาของเราได้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลนี้ให้กับบริษัทอื่นภายในกลุ่มบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด และกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของเราบางเว็บไซต์จะใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์เว็บที่ให้บริการโดย Google, Inc. (“Google”) Google Analytics จะใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานและอาจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณรวมถึงที่อยู่ IP ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics สามารถดูได้ที่นี่ หากคุณต้องการเลือกไม่ให้ Google Analytics ใช้ข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกปฏิเสธได้ที่นี่

 

นอกจากนี้เรายังใช้บริการทำการตลาดซ้ำที่นำเสนอโดยคู่ค้าด้านการโฆษณาของเราเพื่อปรับโฆษณาให้เข้ากับผู้เยี่ยมชมสำหรับเว็บไซต์ในเครือข่ายการโฆษณา (กล่าวคือ เว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด) โดยในหน้าเหล่านี้ คุณอาจได้รับโฆษณาที่อ้างถึงการโต้ตอบของคุณกับบริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด ในอดีต ในการปิดการปรับโฆษณาให้เข้ากับบุคคลที่ให้บริการโดย Google ให้คลิกที่นี่ ในการปิดการปรับโฆษณาให้เข้ากับบุคคลที่ให้บริการโดย Facebook ให้คลิกที่นี่ บริษัทหลายรายที่แสดงโฆษณาตามความสนใจนั้นเป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative ("NAI"), Digital Advertising Alliance ("DAA") หรือ European Interactive Digital Advertising Alliance (“EDAA”) ในการเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจของโครงการเหล่านี้ คุณสามารถไปที่เว็บไซต์ของโครงการที่ https://optout.networkadvertising.org/, https://optout.aboutads.info/ และ https://www.youronlinechoices.com/

 

เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้กับเราเพื่อดำเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับความสนใจและความชอบของคุณเพื่อให้เราสามารถปรับแต่งสื่อทางการตลาดที่เราส่งให้กับคุณให้มีความเกี่ยวข้องกับคุณมากยิ่งขึ้น เรายังอาจรวมข้อมูลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณเข้ากับข้อมูลความสนใจหรือข้อมูลประชากรศาสตร์ที่บุคคลที่สามได้รวบรวมไว้จากคุณทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อปรับประสบการณ์และปรับแต่งสื่อทางการตลาดของเราให้เข้ากับคุณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณมีสิทธิ์บางประการในเรื่องนี้ โปรดดูที่ส่วน 'คุณมีสิทธิ์อย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ' ข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

เราใช้เครื่องมือกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองของ Facebook เพื่อให้เราสามารถนำเสนอโฆษณาที่ปรับให้เข้ากับคุณขณะใช้แพลตฟอร์มของ Facebook ด้วยการจับคู่ที่อยู่อีเมลของคุณที่เรามีกับที่อยู่อีเมลของคุณที่ Facebook มีเพื่อแสดงโฆษณาของ บริษัท โจมเจ้าพระยา จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด โดยเราจะดำเนินการดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น ในบางครั้งเรายังอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อสร้างโมเดลผู้ที่มีลักษณะใกล้เคียงซึ่งจะช่วยให้เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า (ซึ่งอาจมีความสนใจหรืออยู่ในกลุ่มประชากรคล้ายคลึงกับคุณ) ผ่านทางแพลตฟอร์มการโฆษณา เช่น Facebook หรือ Google โดยอาศัยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นที่แพลตฟอร์มการโฆษณานั้นมี โดยปกติแล้วหมายความว่าจะมีการให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับคู่ค้าการโฆษณาของเรา หากคุณต้องการเลือกไม่เข้าร่วมกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกันใน Google คุณสามารถทำได้ ที่นี่

 

เราอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อย่างไร

 

เราจะอัปเดตประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราโพสต์ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขนี้
ในศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเรา ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ “อัปเดตครั้งล่าสุด” ที่แสดงไว้ด้านบน หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะทำการแจ้งเตือนอย่างชัดเจนเพื่อให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

ความรับผิดชอบของเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม

 

เว็บไซต์และแอปของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันมือถือที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมดังกล่าว โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือเหล่านั้น หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เว็บไซต์ดังกล่าวใช้ในการรวบรวม ใช้งาน และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 
 
 
bottom of page